EGE ÜNİVERSİTESİ

Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

GENEL BİLGİ

 

Kuruluş:
18 Ekim 1993 tarihli ve 21732 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Amaç:
Beyin araştırmaları ve sinir bilimleri ile uğraşan temel ve klinik bilim dalları ve araştırmacıların etkileşimli ve eşgüdümlü çalışma ve gelişmesini sağlamak, bu alandaki araştırma ve uygulamalarda multidisipliner yaklaşımların getirebileceği avantajların kullanılabileceği bir ortamı oluşturmaktır. Ayrıca geniş tabanlı mezuniyet sonrası eğitim programları çerçevesinde seminerler, konferanslar, kurslar ve "workshop"lar düzenleyerek beyin araştırmalarına ilişkin güncel konularda gerek teorik gerek deneysel yaklaşımların tanıtılması hedeflenmektedir.

Merkez Yönetim Kurulu
Müdür Vekili:
Doç. Dr. Ersin O. Koylu (Fizyoloji)

Üyeler:
Prof. Dr. Nurcan Özdamar (Nöroşirürji)
Prof. Dr. Simavi Vahip (Psikiyatri)
Prof. Dr. Emre Kumral (Nöroloji)

Danışmanlar
Prof. Dr. Şakire Pöğün
Prof. Dr. Fatma Z. Kutay
Prof. Dr. Onur Güntürkün
Prof. Dr. Reha Erzurumlu

Diğer Görevliler (Status-only cross appointment)
Prof. Dr. Michael J. Kuhar
Prof. Dr. John J. Furedy
Prof. Dr. Edythe D. London